Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Nieuw CV's Taal en zo Spelen met taal TaalArchiefIndex TaalArchief-1 TaalArchief-2 TaalArchief-3 TaalArchief-4 TaalArchief-5 TaalArchief-6 TaalArchief-7 TaalArchief-8 TaalArchief-9 Taal Archief-10 TaalArchief-11 TaalArchief-12 Eerderegedichten Gedichten 1-6 Gedichten 7-12 Gedichten 13-18 Gedichten 19-24 Gedichten 25-30 BoekbesprekingArchiefIndex Boekbespreking BoekenArchief-1 BoekenArchief-2 BoekenArchief-3 BoekenArchief-4 BoekenArchief-5 BoekenArchief-6 BoekenArchief-7 BoekenArchief-8 BoekenArchief-9 BoekenArchief-10 "Wiskunde" Cijfers Getal van het beest cijfersGedicht CijfersArchiefIndex Archiefcijfers1 Archiefcijfers2 Archiefcijfers3 Archiefcijfers4 Archiefcijfers5 Archiefcijfers6 Archiefcijfers7 Archiefcijfers8 Archiefcijfers9 Archiefcijfers10 Archiefcijfers11 

Archiefcijfers8

Verbazingwekkende en interessante weetjes over cijfers

Volgende pagina

ArchiefWiskunde

Bubble sort explained:Eerst kijken we naar de zogenaamde bubble sort. Als een computer cijfers die in een willekeurige volgorde staan moet sorteren dan is daarvoor een methodiek nodig. Dat heet een algoritme. Een van de allereerste en eenvoudige algoritmes om getallen in volgorde te zetten is de bubble sort. Dat gaat als volgt. Het is voor een computer heel eenvoudig om twee getallen te vergelijken en om te "zien" welk getal groter (of kleiner) is. Ook is het heel eenvoudig om het grootste (of kleinste getal) even ergens in het geheugen te zetten. Het bubble sort algoritme maakt hiervan gebruik om te sorteren. Dat gaat (eenvoudig gezegd) als volgt:Stel je hebt een willekeurige rij cijfers, bijvoorbeeld [4, 8, 1, 9, 7]. Het algoritme gaat de hele lijst langs, en kijkt voor iedere waarde die het tegenkomt of de waarde erna kleiner is.Als de waarde erna kleiner is, wordt er gewisseld, anders niet. Dan wordt vervolgens naar het volgende getallenpaar gekeken, in het voorbeeld als volgt:Binnen de rij worden de eerste twee getallen vergeleken (4 en 8). Aangezien 8 groter is dan 4 wordt er niet van plek gewisseld. Vervolgens wordt er gekeken naar het tweede en derde getal (8 en 1). Omdat de waarde na 8 het cijfer 1 is, dat kleiner is dan 8, wordt nu wel van plek gewisseld. De rij is nu: [4, 1, 8, 9, 7]. Het derde en vierde getal (8 en 9) zijn nu aan de beurt 8 en 9. Aangezien 9 groter is dan 8,wordt niet gewisseld. Dan zijn het vierde en vijfde getal aan de beurt (namelijk 9 en 7). Aangezien 9 groter is dan 7 worden ze wel van plek gewisseld. De rij is nu: [ 4, 1, 8, 7, 9 ].Dan gaan we weer van begin af aan hetzelfde doen. Dit gaat net zo lang door tot de lijst niet meer verandert.Het lijkt ingewikkeld, maar het is in wezen heel simpel. In het filmpje is dat ludiek uitgebeeld door middel van een volksdans.

De bubble sort is geschikt voor een niet al te groot aantal getallen. Het is een nogal traag en bewerkelijk algoritme.Later zijn er veel meer algoritmes bij gekomen die efficiënter zijn, zoals insertion sort, merge sort, heapsort, (randomized) quicksort et cetera.Klik op de links als je daar meer van wilt weten.Veel plezier met het filmpje!

The Binary Handdance:Ik ben een grote fan van Vi Hart. Ze is een prettig gestoorde, zo niet een beetje getikte, maar geniale "recreational mathemagician".In dit filmpje legt ze op haar eigen (soms door haar snelheid bijna letterlijk onnavolgbare) wijze uit hoe je kunt spelen met binaire cijfers.Het binaire getalstelsel is gebaseerd op twee cijfers (0 en 1) en heeft als basis machten van het cijfer 2, zoals in het normale decimale stelsel alles is gebaseerd op machten van 10. In het binaire systeem werken we dus met machten van twee: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 etc.

Door combinaties (optellingen) hiervan kan je elk decimaal cijfer krigen: bijvoorbeeld 3=1+2, 13=1+4+8, 107= 1+2+8+32+64 en ga zo maar door. Vi heeft die machten van twee op haar vingertoppen geschreven. Dan gaat ze tellen... Zo legt zij op aanschouwelijke, bizarre, razendsnelle wijze het tweetalligstelsel uit!Ik zal nog meer van haar video's tonen bij andere onderwerpen, het is echt mathemagie! Klik op haar foto om een video te zien die kenmerkend is voor haar werk-en denkwijze. Doen! Houd wel valium bij de hand.

De magische Möbiusband:Ten slotte nog een heel mooi onderwerp: de Möbiusband.Onder andere bekend van de prachtige grafure van Escher.Gestyleerd ziet het er zo uit:

Vi Hart

Je kunt er gemakkelijk zelf een maken met knippen en plakken.Het is een zeer bijzondere figuur die als je hem in de lengte doorknipt zeer verrassende resultaten geeft.Daarnaast verbergt hij nog allerlei andere bijzondere eigenschappen.

Op de volgende pagina staat er veel meer over,bijvoorbeeldeen filmpje over dewonderbaarlijke resultaten van het opverschillende manieren doorknippen van deze ring ende tweedimensionale wereld van Möbius in de ogen van Vi Hart.Heel leuk!

Archief "Wiskunde" (7)


http://www.youtube.com/watch?v=sxnX5_LbBDU&feature=related