Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Nieuw CV's Taal en zo Spelen met taal TaalArchiefIndex TaalArchief-1 TaalArchief-2 TaalArchief-3 TaalArchief-4 TaalArchief-5 TaalArchief-6 TaalArchief-7 TaalArchief-8 TaalArchief-9 Taal Archief-10 TaalArchief-11 TaalArchief-12 Eerderegedichten Gedichten 1-6 Gedichten 7-12 Gedichten 13-18 Gedichten 19-24 Gedichten 25-30 BoekbesprekingArchiefIndex Boekbespreking BoekenArchief-1 BoekenArchief-2 BoekenArchief-3 BoekenArchief-4 BoekenArchief-5 BoekenArchief-6 BoekenArchief-7 BoekenArchief-8 BoekenArchief-9 BoekenArchief-10 "Wiskunde" Cijfers Getal van het beest cijfersGedicht CijfersArchiefIndex Archiefcijfers1 Archiefcijfers2 Archiefcijfers3 Archiefcijfers4 Archiefcijfers5 Archiefcijfers6 Archiefcijfers7 Archiefcijfers8 Archiefcijfers9 Archiefcijfers10 Archiefcijfers11 

BoekenArchief-5

Archief Boekbesprekingen 2010 19-21

December 2010

naar Index

naar nieuwste bespreking

Deepak Chopra, "Synchroniciteit" ISBN 978 90 215 4847 0, € 15,95

Chopra is een veelschrijver die vooral in spirituele kringen erg populair is. Of je nu insynchroniciteit gelooft of niet doet even niet ter zake. De schrijver schurkt aan tegen Jung en koketteert met kwantummechanica op een manier die op geen enkele wijze deugt. Hij begrijpt Jung niet en beweert de grootste onzin over fysica. De kwantummechanica kent vele raadsels die veelal (nog) niet op een rationele manier vallen te verklaren. Quatum entaglement is daarvan een voorbeeld. Spirituele schrijvers haken graag aan bij de onopgeloste en soms zeer vreemde verschijnselen in de kwantummechanica. Chopra doet dat ook, maar heeft maar heel erg weinig benul van dezetak van wetenschap, al baseert hij zijn verhalen daar wel grotendeels op. Met zijn bewijzen voor zijn opvattingen is het al even treurig gesteld. Laat ik een voorbeeld geven, het bewijs voor zijn stelling dat continuïteit alleen op onze herinneringen stoelt gaat (ongeveer) als volgt: "een slak doet er ongeveer drie seconden over om licht te registreren. Stel dat de slak naar mij kijkt en ik verdwijn drie seconden, dan zal de slak mijn afwezigheid niet hebben gemerkt. Haar besef van continuiteit zou die leegte simpelweg niet registreren" Q.e.d.!! Dat de slak natuurlijk alles registreert, maar er drie seconden over doet voordat dit tot haar doordringt wordt even vergeten.Het taalgebruik zal voor de doorgewinterde spiritualist wel te begrijpen zijn, voor mij niet. Ik geef zo maar een voorbeeld: "De intelligentie van het spirituele domein legt energiesoep vast in kenbare entiteiten. Het is deze kracht die kwantumdeeltjes samenbindt tot atomen, atomen tot moleculen etc. Dit concept kan glibberig zijn voor het begripsvermogen." Ik kan het niet ontkennen, Deepak.Wil je een goed boek lezen over coïncidentie en kwantumfysica, lees dan: "Toeval!" door Anton Zeiliger

Stine Jensen en Rob Wijnberg, "Dus ik ben" Een zoektocht naar identiteit.ISBN 978 90 234 5031 3, € 16,90

NBD|Biblion recensieHet thema identiteit staat prominent op de publieke agenda van de huidige multiculturele samenleving. Hoe definieren we identiteit en welk aspect wordt dan centraal gesteld, zo vragen de auteurs zich af. Gaat het om het oude cartesiaanse adagium: ik denk, dus ik ben, of gaat het primair om emotie: ik voel, dus ik ben? Maar zijn gevoelens wel altijd authentiek? Gevoelens kun je immers veinzen. Veel mensen wijzen op hun beroep bij het bepalen van hun identiteit. Anderen op hun afkomst of verleden, of op de partner bij wie of de groep waartoe ze horen, hoewel dat laatste steeds minder belangrijk wordt in de geindividualiseerde en geseculariseerde maatschappij. Ook kun je via je consumptiepatroon demonstreren wie je bent, door met - opvallende - aankopen en bezittingen je 'stijl' en status tot uitdrukking te brengen. Dat kan ook via het uiterlijk, dat kan laten zien wie je bent en tot welke groep je behoort en als je er goed uitziet, krijg je meer erkenning en zelfvertrouwen. Alle aspecten overziend, concluderen de schrijvers dat een pragmatische houding tegenover maatschappelijke en persoonlijke (identiteits)problemen de beste is. Wat de mens nodig heeft, is niet zekerheid, maar de moed om te kiezen: ik durf te kiezen, dus ik ben.

Nauwkeurig opgedeeld in 11 hoofdstukken (het eerste uiteraard, ik denk dus ik ben) maar bijvoorbeeld ook:ik voel, ik werk, ik lijd, ik heb lief, ik consumeer dus ik ben, ondernemen de schrijvers een gedegen, maar ook opgewekte filosofische speurtocht naar onze identiteit. Goed leesbaar als je steeds 1 hoofdstuk neemt en dat even laat bezinken. Interessant.

Gummbah, "Net niet verschenen boeken" € 29,90

Naar schatting liggen er wereldwijd een miljoen net niet verschenen boeken opgeslagen, die uitsluitend bestaan in dummy-vorm. Gummbah is al jaren geïnteresseerd in deze weeskinderen van het boekenvak en geeft sinds 1985 lichtbeeldlezingen waarbij hij via klassiekers als Een lelijke homo heeft geen reet aan zijn kont, Op het kerkhof der waanzin waaien winden het hardst en Borduren met gebalde vuisten een indruk geeft van de vaak bizarre wereld van het onverschenen boek. Deze verzameling is een volstrekt willekeurige, maar ruime keuze uit fragmenten, passages en flapteksten, die beslist voor het nageslacht behouden moeten blijven (Bron: Bol.com)

Gummbah, bekend cartoonist, o.a. Volkskrant, heeft met dit boek vol met door hem zelf verzonnen "net niet verschenen boeken" een absurdistisch meesterwerkje afgeleverd. Hou je van dit soort humor dan is het een must. Wel duur, maar prachtig uitgevoerd.