Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Nieuw CV's Taal en zo Spelen met taal TaalArchiefIndex TaalArchief-1 TaalArchief-2 TaalArchief-3 TaalArchief-4 TaalArchief-5 TaalArchief-6 TaalArchief-7 TaalArchief-8 TaalArchief-9 Taal Archief-10 TaalArchief-11 TaalArchief-12 Eerderegedichten Gedichten 1-6 Gedichten 7-12 Gedichten 13-18 Gedichten 19-24 Gedichten 25-30 BoekbesprekingArchiefIndex Boekbespreking BoekenArchief-1 BoekenArchief-2 BoekenArchief-3 BoekenArchief-4 BoekenArchief-5 BoekenArchief-6 BoekenArchief-7 BoekenArchief-8 BoekenArchief-9 BoekenArchief-10 "Wiskunde" Cijfers Getal van het beest cijfersGedicht CijfersArchiefIndex Archiefcijfers1 Archiefcijfers2 Archiefcijfers3 Archiefcijfers4 Archiefcijfers5 Archiefcijfers6 Archiefcijfers7 Archiefcijfers8 Archiefcijfers9 Archiefcijfers10 Archiefcijfers11 

TaalArchief-7

Er bestaan verschilllende geautomatiseerde generators die op zich logische zinnen maken met willekeurige woorden uit diverse woordenlijsten. Even zoeken en je vindt ze vanzelf Een zin van de generator is opgebouwd uit vier delen. Het eerste deel is een inleidingop de zin en eindigt met 'dat' ('het idee dat', 'wij denken dat'). Het tweede deel iseen zogenaamde zelfstandig-naamwoordgroep, die het onderwerp weergeeft('de euritmie', 'de internationale Vrijeschoolbeweging'). Daarna volgt de rest van dezin, die de eerste zelfstandig-naamwoordgroep verbindt met een tweede('moet leiden tot', 'deel zal uitmaken van'). De tweede zelfstandig-naamwoordgroepis meestal het vreemdste van al en is het meewerkend of lijdend voorwerp van de zin,afhankelijk van het derde deel. Een paar voorbeelden van diverse generators:

Geesteswetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de vruchten van het voorbijgaandeleven als ontwikkelingsgebaar meditatief verwerkt kan worden om in aanzienlijke mate vragen te verhelderen over diepgravend fenomenologisch onderzoek.

De conclusie is gewettigd dat de primaire interrelatie van technologieën niet te onderschatten systeemonderzoek vergt om te komen tot het testen van de bedrijfszekerheid van het subsysteem.

Geïntegreerde coördinatie van managementtechnieken enmulti-disciplinaire prognose van strategiebepaling.

een stukje innerlijk duiden en holistisch kritisch omvatten.

En wat dacht je van deze?

Voor de voet weg moet dit probleemveld worden neergetunneld in een motie om langs deze weg in lijn met de afspraken met het kabinet, al zwaluwstaartend de pijnpunten snelstens en bestens af te concluderen.

Een beetje gekunsteld? Dat kan kloppen. Het is een letterlijk citaat van de grootste onzin-generator die Nederland ooit heeft gehad: oud-premier Ruud Lubbbers!

We storen ons terecht aan het veel voorkomende foutief gebruik van het woordje "hun"(hun zeggen etc.). Hun is een bezittelijk voornaamwoord (hun kinderen), maar hun is ook een meewerkend voorwerp, ten minste als er geen voorzetsel bij staat.Het is dus wel : "ik heb hun een compliment gegeven, maar niet: "ik heb aan hun een compliment gegeven". Na een voorzetsel moet dat hen zijn, dus: "ik heb aan hen een compliment gegeven".

Het ergste is dat je door al die would be managers van tegenwoordig dit soort taal ook gewoon kan laten uitspreken: wartaal die intelectueel klinkt, maar volstrekt niets betekent:

Naar Taalarchief

Hun?? Hun??

Hen?? Hen??